Bộ 100 mét với một con khủng long

Bộ 100 mét với một con khủng long

Chơi như một con khủng long và chạy càng nhanh càng tốt để đánh bại kỷ lục 100 mét.

Điều khiển.

  • : Nhấn thanh không gian để chạy.

Tất cả trò chơi
Bo-100-met-voi-mot-con-khung-long
80% yêu thích trò chơi