BMX trò chơi với một con khủng long

BMX trò chơi với một con khủng long

Giúp con khủng long này để hoàn thành khóa học của mình trong BMX thu thập như nhiều ngôi sao nhất có thể.

Điều khiển.

  • : Chuyển tiếp.
  • : Go.
  • : Nghiêng về phía trước.
  • : Nghiêng về phía sau.

Tất cả trò chơi
Bmx-tro-choi-voi-mot-con-khung-long
75% yêu thích trò chơi