Dinosaur trò chơi trong không gian

Dinosaur trò chơi trong không gian

Trợ giúp loài khủng long để có được thoát khỏi kẻ thù của mình.
Bất cứ khi nào bạn giết kẻ thù, bạn có được nhiều kinh nghiệm.

Điều khiển.

  • : Di chuyển và bắn kẻ thù.

Tất cả trò chơi
Dinosaur-tro-choi-trong-khong-gian
66% yêu thích trò chơi