Mario và Yoshi phiêu lưu

Mario và Yoshi phiêu lưu

Tìm thợ sửa ống nước Mario và Yoshi loài khủng long trong cuộc phiêu lưu mới.
Giúp họ thu thập tiền xu vàng càng nhiều càng tốt.

Điều khiển.

  • : Chuyển.
  • : Di chuyển.
  • : Nâng cao và giảm trở lại Mario Yoshi.

Tất cả trò chơi
Mario-va-yoshi-phieu-luu
75% yêu thích trò chơi