Goro và Riko để thu thập trứng, kim cương, vàng ...

Điều khiển.

  • W, A, S, D: di chuyển.
  • H, J, K, L: Làm hành động.

Tất cả trò chơi
50bf5b1c938ca81532000009
66% yêu thích trò chơi