Thứ Năm Wacky với một con khủng long và bò

Thứ Năm Wacky với một con khủng long và bò

Giúp bò phun khủng long với súng trường của mình.
Hãy cẩn thận rằng nó không đi qua con bò.

Điều khiển.

  • : Di chuyển con khủng long và bắn súng.

Tất cả trò chơi
Thu-nam-wacky-voi-mot-con-khung-long-va-bo
80% yêu thích trò chơi