Khủng long trò chơi (Solarsaurs 2)

Khủng long trò chơi (Solarsaurs 2)

Gây phản ứng dây chuyền bằng cách chạy những con khủng long trong hồ bơi.

Điều khiển.

  • : Bắt đầu khủng long.

Tất cả trò chơi
Khung-long-tro-choi-solarsaurs-2
50% yêu thích trò chơi