Trò chơi Dinosaur bất thường

Chúng tôi triệu tập trong thể loại này tất cả các trò chơi ngông cuồng nhất và điên với khủng long. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất!