OBSTACLES laro sa mga dinosaur

OBSTACLES laro sa mga dinosaur

Kolektahin ang lahat ng mga puti ng itlog sa puntos ang mga puntos ngunit maiwasan ang mga pulang mga.

Control.

  • o.: Jump.

Lahat ng mga Game
Obstacles-laro-sa-mga-dinosaur
64% ibigin ito laro