Tulungan Goro at Riko upang mangolekta ng mga itlog, diamante, ginto ...

Control.

  • W, A, S, D: Ilipat.
  • H, J, K, L: Pagsasagawa ng mga pagkilos.

Lahat ng mga Game
50bf5b1c938ca81532000009
66% ibigin ito laro