Kaligtasan ng buhay laro na may mga dinosaur

Kaligtasan ng buhay laro na may mga dinosaur

Subukan upang mabuhay hangga't maaari.
Gamitin ang mga arrow key upang ipagtanggol ang iyong sarili at pag-atake sa mga dinosaur.

Control.

  • : Atake ng mga dinosaur.

Lahat ng mga Game
Kaligtasan-ng-buhay-laro-na-may-mga-dinosaur
70% ibigin ito laro