Game Kasayahan na may mga dinosaur

Game Kasayahan na may mga dinosaur

Mag-click sa group (3 o higit pa) dinosauro ng magkakapareho ang kulay upang mawala ang mga ito.

Control.

  • : Lahat nilalaro gamit ang mouse.

Lahat ng mga Game
Game-kasayahan-na-may-mga-dinosaur
50% ibigin ito laro