ช่วย Goro และ Riko ไปเก็บไข่, เพชร, ทอง ...

ควบคุม

  • W, A, S, D: ย้าย
  • H, J, K, L: การกระทำการ

เกมทั้งหมด
50bf5b1c938ca81532000009
67% รักเกมนี้