ఒక డైనోసార్ 2 తో సాహస ఆట

ఒక డైనోసార్ 2 తో సాహస ఆట

ఒక డైనోసార్ ఒక సాహస న వెళ్ళండి.
ఆటలో వీలైనంతవరకూ ముందుకు అవరోధాలను అధిగమించడానికి మరియు శత్రువులను చంపడానికి

నియంత్రిస్తుంది.

  • లేదా.: ఇక్కడికి గెంతు.
  • : స్లయిడ్.
  • మరియు.: Move.
  • A: క్రష్ శత్రువులు.

అన్ని ఆట
ఒక-డైనోసార్-2-తో-సాహస-ఆట
82% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను