Онлајн игра диносаурус

Онлајн игра диносаурус

Во оваа игра ќе мора да се избегнат пречките.
Внимателни како да го извршите 3 диносаурусите во исто време.

Контроли.

  • A, S, D: Премести на диносаурусите.

Сите игри
Онлајн-игра-диносаурус
71% сакам оваа игра