کمک Goro و Riko در به اجرا در خواهد آمد، جمع آوری تخم مرغ، الماس، طلا، ...

گروه شاهد بود.

  • W، A، S، D: حرکت می کند.
  • H، J، K، L: عملیات ساخت.

همه بازی ها
50bf5b1c938ca81532000009
67% عاشق این بازی