دایناسور بازی آنلاین

دایناسور بازی آنلاین

در این بازی، شما را مجبور به اجتناب از موانع.
مراقب باشید تا شما را اجرا 3 دایناسورها در همان زمان.

گروه شاهد بود.

  • A، S، D: حرکت دایناسورها.

همه بازی ها
دایناسور-بازی-آنلاین
69% عاشق این بازی