بازی دایناسور با اوباما (اوباما پارک ژوراسیک) است

بازی دایناسور با اوباما (اوباما پارک ژوراسیک) است

خانواده اوباما در جزیره با دایناسورها آلوده به دام افتاده است.
کمک به آنها فرار!

گروه شاهد بود.

  • : با کلیک بر روی عناصر تزئینی برای عمل و باعث اقدامات است.

همه بازی ها
بازی-دایناسور-با-اوباما-اوباما-پارک-ژوراسیک-است
71% عاشق این بازی