دوج بازی (وحشت دینو)

دوج بازی (وحشت دینو)

اجرا به عنوان سریع که ممکن است و اجتناب از موانع برای فرار از رکس Tyrannosaurus.

گروه شاهد بود.

  • : پرش به
  • Gliser.
  • : پیشرو دایناسور پرواز است.

همه بازی ها
دوج-بازی-وحشت-دینو
66% عاشق این بازی