بازی کشتار با دایناسور 2

بازی کشتار با دایناسور 2

هدف این است که برای سوزاندن مردم به عنوان بسیاری که ممکن است.

گروه شاهد بود.

  • : حرکت دایناسور.
  • A، S، D: آتش تف.

همه بازی ها
بازی-کشتار-با-دایناسور-2
69% عاشق این بازی