بازی دایناسور در فضا

بازی دایناسور در فضا

راهنما دایناسور برای خلاص شدن از شر دشمنان خود را.
هر گاه دشمن شما را بکشند، تجربه بیشتری به دست آورید.

گروه شاهد بود.

  • : حرکت و ساقه دشمنان.

همه بازی ها
بازی-دایناسور-در-فضا
71% عاشق این بازی