بازی دایناسورها (Survivosaur)

بازی دایناسورها (Survivosaur)

راهنما دایناسور برای زنده ماندن تا زمانی که ممکن است در این سیاره، به رغم حملات از سیارک ها و شهاب سنگ ها از همه نوع.

گروه شاهد بود.

  • : پرش به
  • وحرکت می کند.
  • : نگه دار، برای از بین بردن سیارک ها.
  • : باز کردن و بستن منو در جهت بهبود امکانات آن.

همه بازی ها
بازی-دایناسورها-survivosaur
70% عاشق این بازی