بازی تیراندازی و دفاع در برابر دایناسورها (فرار ژوراسیک) است

بازی تیراندازی و دفاع در برابر دایناسورها (فرار ژوراسیک) است

شما توسط یک گروه ترکان و مغولان از دایناسورهای گرسنه تعقیب شده است.
فرار به سرعت و تا آنجا که ممکن است قبل از اینکه شما تکه تکه.
استفاده از تفنگ برای محافظت از خودتان و کشتن دایناسورها.

گروه شاهد بود.

  • : هدف و با اسلحه شلیک کنید.

همه بازی ها
بازی-تیراندازی-و-دفاع-در-برابر-دایناسورها-فرار-ژوراسیک-است
63% عاشق این بازی