بازی تیراندازی در دایناسورها (ژوراسیک جزیره)

بازی تیراندازی در دایناسورها (ژوراسیک جزیره)

هواپیما در حال تف ژوراسیک جزیره دایناسورها جزیره.
برای زنده ماندن، شما باید همه دایناسورها آمده است که به شما را از بین ببرد.

گروه شاهد بود.

  • W، A، S، D: حرکت می کند.
  • : هدف و شلیک کنید.

همه بازی ها
بازی-تیراندازی-در-دایناسورها-ژوراسیک-جزیره
67% عاشق این بازی