بازی تیراندازی در دایناسورها (جزیره ژوراسیک 2)

بازی تیراندازی در دایناسورها (جزیره ژوراسیک 2)

هواپیما دوباره در ژوراسیک جزیره دایناسورها جزیره تف.
برای زنده ماندن باید به کشتن همه دایناسورها ممکن است.
مشکل این است که اغلب همه چیز در تاریکی اتفاق می افتد.

گروه شاهد بود.

  • W، A، S، D: حرکت می کند.
  • : هدف و شلیک کنید.

همه بازی ها
بازی-تیراندازی-در-دایناسورها-جزیره-ژوراسیک-2
65% عاشق این بازی