بازی بقا با دایناسورها

بازی بقا با دایناسورها

سعی کنید برای زنده ماندن تا زمانی که امکان پذیر است.
استفاده از کلید های arrow به دفاع از خود و حمله به دایناسورها.

گروه شاهد بود.

  • حمله دایناسورها.

همه بازی ها
بازی-بقا-با-دایناسورها
68% عاشق این بازی