انسان غارنشین VS دایناسورها پنجشنبه

انسان غارنشین VS دایناسورها پنجشنبه

بازی به عنوان یک غارنشین کشتن دایناسورها و برای بازیابی تخم مرغ های خود را و خوردن آنها.
هر گاه یک دایناسور به شما کسب درآمد پول برای خرید و ارتقاء سلاح های خود را به شما را بکشند.

گروه شاهد بود.

  • : هدف و شلیک کنید.

همه بازی ها
انسان-غارنشین-vs-دایناسورها-پنجشنبه
76% عاشق این بازی